Ikula

17 tekstów – auto­rem jest Iku­la.

"On nie chciał z Tobą umrzeć.
On chciał z Tobą żyć!" 

myśl
zebrała 3 fiszki • 10 lutego 2014, 18:29

Zaz­wyczaj najgłośniej krzyczą ci, co nie mają nic do powiedzenia. 

myśl
zebrała 6 fiszek • 10 lutego 2013, 10:49

No i cóż, ze do nieba, skoro bez ciebie cz. II

Jed­nakże nie pot­ra­fiłam. Byłam zbyt słaba i sa­molub­na. Obec­ność Sa­suke spra­wiała, że od­ciągał mnie od moich prob­lemów. W efek­cie za­miast się od niego od­da­lać, zbliżałam się jeszcze bar­dziej. Wca­le nie byłam zaskoczona [...] — czytaj całość

opowiadanie
zebrało 1 fiszkę • 4 lutego 2013, 18:55

No i cóż, ze do nieba, skoro bez ciebie

No light, no light in your bright blue eyes
I ne­ver knew daylight could be so violent
A re­vela­tion in the light of day
You can choose what stays and what fa­des away

Nie ma blasku, [...] — czytaj całość

opowiadanie
zebrało 2 fiszki • 3 lutego 2013, 13:44

Czas nie leczy ran. Je­dynie do nich przyzwyczaja. 

myśl
zebrała 7 fiszek • 2 lutego 2013, 11:17

Zdarzają się chwi­le, które po­win­ny trwać wie­cznie, ale są też ta­kie, które trwają zbyt długo i po­win­ny się skończyć jak najszybciej. 

myśl
zebrała 7 fiszek • 1 lutego 2013, 16:02

Miej ot­warte ser­ce, bo kiedy za­wita do niego ktoś ważny, a ser­ce będziesz mieć zam­knięte, to możli­we, że stra­cisz bez­powrot­nie szansę, aby być nap­rawdę szczęśli­wym człowiekiem. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 31 stycznia 2013, 15:59

Śmierć nie jest po­wodem do niena­wiści, czy smut­ku, ale do wiel­kiego żalu. Żalu do sa­mego siebie, że nie wy­korzys­ta­liśmy właści­wie ofiaro­wane­go nam czasu. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 30 stycznia 2013, 06:48

Wal­cz o to, co w życiu cen­ne, bo bez poświęce­nia nie ma zwycięstwa. 

myśl
zebrała 7 fiszek • 27 stycznia 2013, 16:23

Naj­cenniej­sze sek­re­ty duszy ofiaro­wuje­my tym, którzy są cen­niej­si od nich. 

myśl
zebrała 10 fiszek • 26 stycznia 2013, 12:01

Ikula

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Ikula

Użytkownicy
H I J
Pokaż
Kalendarz
Aktywność